ஓடியோ கோப்புகளை மட்டும் பிரித்தெடுப்பதற்கு

நீங்கள் விரும்பும் பாடல்களில் உள்ள ஓடியோவை மட்டும் தனியாக கோப்புகளாக பிரித்தெடுக்கலாம்.
இதற்கு Helium Audio Splitter என்ற மென்பொருள் உதவி புரிகிறது. இந்த மென்பொருள் இலவசமாக கிடைக்கின்றது.
இதனை பயன்படுத்தி ஓடியோ கோப்பை மட்டும் எளிதாக பிரித்தெடுக்கலாம். இது MP3, wave, WMA, OGG வோர்பிஸ், MP4, AAC, wavpack போன்ற போர்மட்டுகளை சப்போர்ட் செய்யக்கூடியது.
இந்த மென்பொருள் விண்டோஸ், விண்டோஸ் 2000, விஸ்டோ இயங்குதளங்களில் செயல்படக்கூடியது.
தரவிறக்க சுட்டி

Comments

Popular posts from this blog

free computer books in tamil-pdf

tamil siddha,ancient arts

Tamil Novels-pdf down load