இனிய *குடியரசு தின*வணக்கங்கள்...

1.தன்னம்பிக்கை
2.விடா முயற்சி.
3.உழைப்பு...
இம்மூன்றும் இருந்தால் வெற்றி உங்கள்
வீட்டு வேலைக்காரனாக பணியாற்றும்...Comments

  1. Machi one kind request da... My phone won't support our mother language da, so I can't able to read ur information... So plz change it 2 global language also da...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

free computer books in tamil-pdf

tamil siddha,ancient arts

Tamil Novels-pdf down load